Библиотечкa секцијa

Ученици су у оквиру библиотечке секције радили истраживачки рад на тему Душко Радовић и Јован Јовановић Змај. За израду рада су коришћени часописи, енциклопедији, приручници и друге књиге.