РАЗРЕДНЕ СТАРЕШИНЕ 2018/19.

ПЕТИ РАЗРЕД

V/1 Митровић Славица V/4 Илић Николета 
V/2 Жугић Тања V/5 Николић Ивана
V/3 Алексић Милош V/6 Аничић Весна

ШЕСТИ РАЗРЕД

VI/1 Ивановић Маринела   VI/4 Маркоски Владимир
VI/2 Павловић Наташа VI/5 Дудуковић Сунчица 
VI/3 Вучетић Оливера VI/6 Бошковић Катарина

СЕДМИ РАЗРЕД

VII/1 Вељовић Марија VII/4 Миловановић Ана
VII/2 Аљовић Мелита VII/5 Косовац Стеван
VII/3 Радовић Гордана  VII/6 Секулић-Аралица Слободанка 

ОСМИ РАЗРЕД

VIII/1 Вуковић Дубравка VIII/4  Орлић Аница
VIII/2 Ждрња Весна VIII/5 Недељковић Милена
VIII/3 Васић Вера  VIII/6 Остојић Светлана

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА 2018/19.

 

Српски језик

Алексић Милош
Бошковић Катарина
Вучетић Оливера
Ждрња Весна
Недељковић Милена
Церовић Зорица

Енглески језик

Аничић Весна
Аничић Предраг
Дудуковић Сунчица
Марковић Ивана
Радовић Гордана
Чупић Марија

Руски језик

Илић Николета
Павловић Данијела
Рапљан Славица

Ликовна култура

Маркоски Владимир
Мариновић Соња

Музичка култура

Николић Ивана
Стевановић Мирјана

Историја

Митровић Славица
Остојић Светлана
Опачић Илијана

Географија

Косовац Стеван
Ранковић Нада
Спировска Мимоза

Биологија

Ивановић Маринела
Пешић Тењовић Оливера
Секулић Аралица Слободанка
Трнавац Десимир

Физика

Ђаковић Маријета
Жугић Тања

Хемија

Васић Вера
Живић Верица
Жугић Тања

Математика

Аљовић Мелита
Врбић Драгиша
Максимовић Катарина
Нерадовић Санда
Орлић Аница

Техника и технологија

Вуксановић Станиша
Вуковић Дубравка
Голубовић Зоран
Миловановић Ана
Павловић Наташа

Физичко васпитање

Димитријевић Предраг
Загорац Дане
Мазалица Горан
Стевановић Љуба

Грађанско васпитање

Апрцовић Бориша

Верска настава

Јовановић Бранислав
Стојанчић Војислав

Информатика и рачунарство

Вељовић Марија
Голубовић Зоран
Ђаковић Маријета
Стефановић Срђан

Цртање, сликање и вајање

Мариновић Соња