РАЗРЕДНЕ СТАРЕШИНЕ 2023/24.

 

ПЕТИ РАЗРЕД

 

V/1 Голубовић Дамир V/5 Трнавац Десимир
V/2 Ждрња Весна  V/6 Остојић Светлана
V/3 Батинић Станимировић Ксенија V/7 Косовац Стеван    
V/4 Павловић Данијела  

ШЕСТИ РАЗРЕД

VI/1 Митровић Славица   VI/4 Ракоњац Тајана
VI/2 Митровић Марко VI/5 Ковачевић Јелена 
VI/3 Игрутиновић Ђорђе VI/6 Николић Ивана
  VI/7 Димитријевић Предраг

СЕДМИ РАЗРЕД

 

VII/1 Радукић Снежана VII/4 Дудуковић Сунчица
VII/2 Maриновић Соња VII/5 Церовић Зорица
VII/3 Загорац Дане   VII/6 Бошковић Катарина 
   

ОСМИ РАЗРЕД

 

VIII/1 Спировска Мимоза VIII/4 Орлић Аница
VIII/2 Марковић Ивана VIII/5 Тошић Милица
VIII/3 Аљовић Мелита VIII/6 Аничић Весна
  VIII/7  Голубовић Зоран

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА 2023/24.

списак наставника по предметима са контакт адресама
 

Српски језик

Бошковић Катарина
katarina.boskovic@20oktobar.edu.rs
Вучетић Шафар Оливера
oliveravuceticsafar@20oktobar.edu.rs
Ждрња Весна
vesna.zdrnja@20oktobar.edu.rs
Ракоњац Тајана
tajana.rakonjac@20oktobar.edu.rs
Недељковић Милена
milena.nedeljkovic@20oktobar.edu.rs
Церовић Зорица
zorica.cerovic@20oktobar.edu.rs

  

Математика

Аљовић Мелита
melita.aljovic@20oktobar.edu.rs
Везмар Николина
nikolina.vezmar@20oktobar.edu.rs
Зaкић Борис
boris.zakic@20oktobar.edu.rs
Нерадовић Милишић Санда
sanda.milisic@20oktobar.edu.rs
Орлић Аница
orlic.anica@20oktobar.edu.rs
Тошић Милица
milica.tosic@20oktobar.edu.rs

Енглески језик

Аничић Весна
vesna.anicic@20oktobar.edu.rs
Аничић Предраг
predrag.anicic@20oktobar.edu.rs
Дудуковић Сунчица
suncica.dudukovic@20oktobar.edu.rs
Ковачевић Јелена
jelena.kovacevic@20oktobar.edu.rs
Марковић Ивана
ivana.markovic@20oktobar.edu.rs
Јањић Лидија
lidija.janjic@20oktobar.edu.rs

 

Физика

Ђаковић Маријета
marijeta.djakovic@20oktobar.edu.rs
Ристановић Михајло
mihajlo.ristanovic@20oktobar.edu.rs

Хемија

Васић Вера
vera.vasic@20oktobar.edu.rs
Живић Верица
verica.zivic@20oktobar.edu.rs

Руски језик

Илић Николета
nikoleta.ilic@20oktobar.edu.rs
Павловић Данијела
danijela.pavlovic@20oktobar.edu.rs
Митровић Марко
marko.mitrovic@20oktobar.edu.rs

Француски језик

Батинић Станимировић Ксенија
ksenija.batinic@20oktobar.edu.rs

Биологија

Радукић Снежана
snezana.radukic@20oktobar.edu.rs
Лечић Николић Јелена
jelena.lecic@20oktobar.edu.rs
Јоксимовић Слађана
sladjana.joksimovic@20oktobar.edu.rs
Трнавац Десимир
desimir.trnavac@20oktobar.edu.rs
Пешић Тењовић Оливера
olivera.tenjovic@20oktobar.edu.rs

 

Историја

Митровић Славица
slavica.mitrovic@20oktobar.edu.rs
Остојић Светлана
svetlana.ostojic@20oktobar.edu.rs
Петровић Сaња
sanja.petrovic@20oktobar.edu.rs

Географија

Косовац Стеван
stevan.kosovac@20oktobar.edu.rs
Грабовчић Бојана
bojana.grabovcic@20oktobar.edu.rs
Спировска Мимоза
mimoza.spirovska@20oktobar.edu.rs

Информатика и рачунарство

Голубовић Дамир
damir.golubovic@20oktobar.edu.rs
Јовановић Душица
dusica.jovanovic@20oktobar.edu.rs

Техника и технологија

Везмар Никола
nikola.vezmar@20oktobar.edu.rs
Вуковић Дубравка
dubravka.vukovic@20oktobar.edu.rs
Голубовић Зоран
zoran.golubovic@20oktobar.edu.rs
Миловановић Ана
ana.milovanovic@20oktobar.edu.rs
Павловић Наташа
natasa.pavlovic@20oktobar.edu.rs

 

Ликовна култура

Маркоски Владимир
vladimir.markoski@20oktobar.edu.rs
Мариновић Соња
sonja.marinovic@20oktobar.edu.rs

Музичка култура

Николић Ивана
ivana.nikolic@20oktobar.edu.rs
Стевановић Мирјана
mirjana.stevanovic@20oktobar.edu.rs

Физичко васпитање

Димитријевић Предраг
predrag.dimitrijevic@20oktobar.edu.rs
Загорац Дане
dane.zagorac@20oktobar.edu.rs
Мазалица Горан
goran.mazalica@20oktobar.edu.rs
Игрутиновић Ђорђе
djordje.igrutinovic@20oktobar.edu.rs

Грађанско васпитање

Апрцовић Бориша
borisa.aprcovic@20oktobar.edu.rs

 

Верска настава

Јовановић Бранислав
branislav.jovanovic@20oktobar.edu.rs
Рашковић Никола
nikola.raskovic@20oktobar.edu.rs