РАЗРЕДНЕ СТАРЕШИНЕ 2023/24.

 

ПЕТИ РАЗРЕД

 

V/1 Голубовић Дамир V/5 Трнавац Десимир
V/2 Ждрња Весна  V/6 Остојић Светлана
V/3 Батинић Станимировић Ксенија V/7 Косовац Стеван    
V/4 Павловић Данијела  

ШЕСТИ РАЗРЕД

VI/1 Митровић Славица   VI/4 Ракоњац Тајана
VI/2 Митровић Марко VI/5 Ковачевић Јелена 
VI/3 Игрутиновић Ђорђе VI/6 Николић Ивана
  VI/7 Димитријевић Предраг

СЕДМИ РАЗРЕД

 

VII/1 Радукић Снежана VII/4 Дудуковић Сунчица
VII/2 Maриновић Соња VII/5 Церовић Зорица
VII/3 Загорац Дане   VII/6 Бошковић Катарина 
   

ОСМИ РАЗРЕД

 

VIII/1 Спировска Мимоза VIII/4 Орлић Аница
VIII/2 Марковић Ивана VIII/5 Тошић Милица
VIII/3 Аљовић Мелита VIII/6 Аничић Весна
  VIII/7  Голубовић Зоран

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА 2023/24.

списак наставника по предметима са контакт адресама
 

Српски језик

Бошковић Катарина
Вучетић Шафар Оливера
Ждрња Весна
Ракоњац Тајана
Недељковић Милена
Церовић Зорица

  

Математика

Аљовић Мелита
Везмар Николина
Зaкић Борис
Нерадовић Милишић Санда
Орлић Аница
Тошић Милица

Енглески језик

Аничић Весна
Аничић Предраг
Дудуковић Сунчица
Ковачевић Јелена
Марковић Ивана
Јањић Лидија

 

Физика

Ђаковић Маријета
Ристановић Михајло

Хемија

Васић Вера
Живић Верица

Руски језик

Илић Николета
Павловић Данијела
Митровић Марко

Француски језик

Батинић Станимировић Ксенија

Биологија

Радукић Снежана
Лечић Николић Јелена
Јоксимовић Слађана
Трнавац Десимир
Пешић Тењовић Оливера

 

Историја

Митровић Славица
Остојић Светлана
Петровић Сaња

Географија

Косовац Стеван
Грабовчић Бојана
Спировска Мимоза

Информатика и рачунарство

Голубовић Дамир
Јовановић Душица

Техника и технологија

Везмар Никола
Вуковић Дубравка
Голубовић Зоран
Миловановић Ана
Павловић Наташа

 

Ликовна култура

Маркоски Владимир
Мариновић Соња

Музичка култура

Николић Ивана
Стевановић Мирјана

Физичко васпитање

Димитријевић Предраг
Загорац Дане
Мазалица Горан
Игрутиновић Ђорђе

Грађанско васпитање

Апрцовић Бориша

 

Верска настава

Јовановић Бранислав
Рашковић Никола