РАЗРЕДНЕ СТАРЕШИНЕ

ПЕТИ РАЗРЕД

V/1 Ивановић Маринела V/2 Павловић Наташа
V/3 Вучетић Оливера V/4 Маркоски Владимир
V/5 Дудуковић Сунчица V/6 Бошковић Катарина

ШЕСТИ РАЗРЕД

VI/1 Вељовић Марија VI/2 Аљовић Мелита
VI/3 Радовић Гордана VI/4 Миловановић Ана
VI/5 Косовац Стеван VI/6 Секулић-Аралица Слободанка

СЕДМИ РАЗРЕД

VII/1 Вуковић Дубравка VII/2 Ждрња Весна
VII/3 Рашић Планинка VII/4 Орлић Аница
VII/5 Недељковић Милена VII/6 Остојић Светлана

ОСМИ РАЗРЕД

VIII/1 Митровић Славица VIII/2 Алексић Милош
VIII/3 Николић Ивана VIII/4 Вуксановић Станиша
VIII/5 Недељковић Браниславv VIII/6 Аничић Весна

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

Српски језик

Бошковић Катарина
Недељковић Милена
Алексић Милош
Вучетић Оливера
Ждрња Весна
Церовић Зорица

Енглески језик

Аничић Весна
Аничић Предраг
Дудуковић Сунчица
Радовић Гордана
Марковић Ивана
Марија Чупић

Руски језик

Илић Николета
Рапљан Славица
Павловић Данијела

Ликовна култура

Маркоски Владимир
Мариновић Соња

Музичка култура

Николић Ивана
Вера Меворах

Историја

Митровић Славица
Остојић Светлана
Илијана Опачић

Географија

Косовац Стеван
Спировска Мимоза
Нада Ранковић

Биологија

Ивановић Маринела
Секулић Аралица Слободанка
Пешић Тењовић Оливера
Трнавац Десимир

Физика

Ђаковић Маријета
Жугић Тања

Хемија

Васић Вера
Живић Верица
Жугић Тања

Математика

Врбић Драгиша
Недељковић Бранислав
Рашић Планинка
Орлић Аница
Аљовић Мелита

Техника и технологија

Миловановић Ана
Павловић Наташа
Вуксановић Станиша
Вуковић Дубравка
Голубовић Зоран

Физичко васпитање

Стевановић Љуба
Мазалица Горан
Загорац Дане
Димитријевић Предраг

Грађанско васпитање

Кубуровић Наташа
Апрцовић Бориша

Верска настава

Јовановић Бранислав
Стојанчић Војислав

Информатика и рачунарство

Вељовић Марија
Голубовић Зоран
Ђаковић Маријета
Стефановић Срђан

Цртање, сликање и вајање

Мариновић Соња

РУКОВОДИОЦИ СТРУЧНИХ ВЕЋА

 

I-IV разред: Бошковић ТатјанаСрпски језик: Алексић Милош

Страни језици: Дудуковић Сунчица

Ликовно-музичко: Николић Ивана

Историја-географија: Спировска Мимоза

Математика: Рашић Планинка

Физика-хемија-биологија: Жугић Тања

Техничко и информатичко образовање: Вељовић Марија

Физичко васпитање: Загорац Дане