ЛИЦЕ ЗА ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

 

Соња Требић

контакт телефон:

011-6156-059

адреса:

Омладинских бригада 138, Нови Београд

мејл:

sekretar20.oktobar@gmail.com