НЕНАСТАВНИ КАДАР

Директор: Ћуковић Јован
Заменик директора: Клашња Златимир
Шеф рачуноводства: Милутиновић Слађана
Секретар школе: Ђокић Ана
Благајник: Врбић Лидија
Административно-технички радник: Малчевић Драган
Стручни сарадници:
Психолог: Јањевић Поповић Весна
Психолог разговара са родитељима четвртком после подне.
Педагог: Узелац Туфегџић Тања
Педагог разговара са родитељима средом после подне.
Логопед: Максимовић Зорана
Логопед разговара са родитељима понедељком и средом после подне.
Библиотекар: Тодоровић Татјана