Обавештење за наставнике

Поштовани наставници,

у прилогу можете наћи образац за планирање образовно-васпитног рада на даљину.  Оперативни план радите на недељном нивоу, на нивоу  разреда и на нивоу предмета и шаљeте роководиоцу стручног актива. (преумите образац)

Како би се наставницима олакшало коришћење онлајн платформи, поред упутстава која су доступна на адреси https://rasporednastave.gov.rs/alati-uputstva.php, припремљене су и одговарајуће онлајн обуке за наставнике. 

Скрећемо пажњу о потреби детаљног прегледа материјала (презентације, анимације, радни листови…) које преузимате са интернета и о потреби поштовања ауторских права.