Осигурање ученика

Савет родитеља донео је одлуку о прихватању понуде за додатно осигурање ученика од последица несрећног случаја, у току школске 2019/20. године. За све информације које вас интересују задужен је агент АМС-а, Горан Глигорић, контакт телефон 063/257153. Понуду можете погледати у прилогу:

Одлука Савета родитеља

Полиса осигурања

Потврда о закљученом уговору