Осигурање ученика

Комисија коју је именовао Савет родитеља школе донела је одлуку о прихватању понуде за додатно осигурање ученика од последица несрећног случаја, у току школске 2018/19. године компаније МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ а.д.о. са годишњом премијом осигурања по ученику у износу од 200,00 дин.
Детаљније о одлуци, на линку.