Препоруке Института за јавно здравље Србије

Поштовани, 

Овде можете видети које су то измене у поступцима с блиским контактима особе оболеле од COVID-19 као и критеријуме за завршетак изолације болесника. 

Измена Прилога 16. Поступак с блиским контактима особе оболеле од COVID-19
Стручно-методолошког упутства за спречавање уношења и контролу ширења COVID-19 у
Републици Србији

Измена Прилога 7. Критеријуми за завршетак изолације болесника са COVID-19
Стручно-методолошког упутства за спречавање уношења и контролу ширења COVID-19 у
Републици Србији