Пројекат „ БРАВО картице“

Наша визија је да у ОШ „20.октобар“сви наши ученици буду самопоуздани, саосећајни, пуни разумевања и толеранције према међусобним различитостима и одговорни према себи и другима.
Желимо да створимо и подстакнемо заједницу ученика која је сарадничка и спремна на изазове друштва у коме одрастају.

Идеја реализације пројеката „Браво картице“ је да се промовисање наведених вредности чини кроз систем награђивања путем јавних похвала вршњака за сваки поступак којим ученици дају допринос неговању вредности које желимо да промовишемо.

Аутор овог пројекта је родитељ ученика 1/6 Милош Трбољевац који је заједно са учитељицом овог одељења, Росом Новаковић, организовао пројекат.
Остали учесници су 
1/5-Јелена Зорић
2/5 Наташа Кубуровић
5/6 Милена Недељковић
8/1 Весна Ждрња

Пројекат се ради у сарадњи са тимовима:
– Тим за међупредметне копетенције
– Тим за сарадњу са Ђачким парламентом
– Вршњачки тим
– Тим за професионалну орјентацију

Време реализације : јануар 2023-јун 2023.
Финансијска подршка : родитељ Милош Трбољевац

Активности:
Ученици на картицама на којима пише БРАВО или ХВАЛА уписују име ученика коме желе упутити подршку. На другој страни картице уписују разлог зашто му дају картицу ( леп гест,помоћ, честитка за успешно обављену неку активност,подршка да се нешто уради итд.) Картице се убацују у сандуче . Време отварање сандучића и читање (подела картица) зависи од договора унутар одељења. Картице се затим каче на пано, а након следећег отварања сандучића носе кући. Читање картица је јавно уз коментаре подршке.