Хекла баба ролетну за Етну

Пројектна настава
Тема: ВУЛКАНИ
Изводјачи: ученици петих разреда

Пошто су ученици савладали градиво географије, на тему, вулкани, добили су отворен задатак да, у пару или групи, направе, прикажу и презентују вулкан.
У циљу подстицања тимског рада, креативних способности као и корелације са другим предметима, уз игру и дружење, ученици, не само да су презентовали своје радове, већ су и путем екперимента, демонстрилали, на врло креативан начин, ерупције вулкана.
Без подстицања маште и креативности од стране учитељица, у млађим разредима, сигурно да овај, ни мало лак пројектни задатак, не би био толико успешан. С тога, хвала колегиницама из млађих разреда које су нам предале децу са изграђеним способностима за креативан рад.
Изложба вулкана, под називом: „Хекла баба ролетну за Етну“, који су ученици сами тако назвали, је трајала две недеље, у учионици географије, крајем децембра и посетили су је бројни ђаци, наставници и радници школе.