СМЕРНИЦЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИМ УСТАНОВАМА
КАКО ПРИСТУПИТИ УЧЕНИЦИМА У КРИЗНИМ СИТУАЦИЈАМА?

У тексту који следи налазе се опште препоруке за запослене у образовно-васпитним установама о томе како разговарати са децом и младима у ситуацији кризе и високо трауматичним ситуацијама. 

Смернице за запослене