Целодневна, школска 2023/24.

ОБАВЕШТЕЊЕ

за родитеље будућих првака заинтересоване за целодневну наставу

 

ПРИЈАВЉИВАЊЕ УЧЕНИКА ЗА ЦЕЛОДНЕВНУ НАСТАВУ ЈЕ ОДВОЈЕНО ОД ТЕКУЋЕГ УПИСА УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД КОЈЕ СЕ ВРШИ НА ПОРТАЛУ еУПРАВА..

Предаја докумената за целодневну наставу обавиће се у понедељак, 3. априла 2023. године са почетком у 8 часова у нашој школи. Том приликом утврдиће се редослед пријављивања који ће бити један од критеријума за формирање одељења целодневне наставе.

Да подсетимо!

Због великог интересовања родитеља за овај облик наставе, и у складу са могућностима школе, у школској 2023/24. години планирано је уписивање два одељења целодневне наставе, тачније педесет ученика.

Предност при упису имају:

  1. деца без родитељског старања (потребно је приложити потврду Центра за социјални рад);
  2. деца самохраних родитеља (потребно је приложити доказ о статусу);
  3. деца чија су оба родитеља запослена (потребно је приложити потврде да су запослени);

И ТО ЈЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ДОНОСИ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ ЗА ЦЕЛОДНЕВНУ НАСТАВУ!

НАПОМЕНА: У случају да већи број пријављених испуњава претходно наведене критеријуме, узима се у обзир редослед пријављивања.

У одељењима целодневне наставе редовну наставу, ваннаставне активности и самостални рад ученика реализују два учитеља у време од 8 до 15.30 часова и обавезно је присуство ученика у том периоду. Могућност ранијег изласка постоји у ретким и оправданим случајевима. Учитељ је са ученицима до 16 часова, а затим  је обезбеђено дежурство учитеља у продуженом боравку до 18 часова.

Од трећег разреда и ова одељења иду у школу по сменама (које су одређене од почетка првог разреда).

Предлажемо родитељима да, и поред исказане потребе за целодневном наставом, узму у обзир и мишљење стручних сарадника (психолога и педагога) колико је овај вид наставе прихватљив за њихово дете.

На ваше потребе одговорићемо у складу са могућностима  школе.

 

Захваљујемо на сарадњи.

Бранислав Недељковић, директор школе ,,20. октобар“