ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Јавна набавка бр. 06/2018

Предмет јавне набавке: Услуга организације и реализације наставе у природи-Ивањица.
Документација:

 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација

Јавна набавка бр. 05/2018

Предмет јавне набавке: Услуга организације и реализације наставе у природи.
Документација:

 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација

 
Јавна набавка бр. 04/2018

Предмет јавне набавке: Услуге организације и реализације екскурзије ученика осмог разреда
Документација:

 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација
 3. Одлука о закључењу оквирног споразума

 
Јавна набавка бр. 03/2018

Предмет јавне набавке: Услуга обезбеђења
Документација:

 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација

 

Јавна набавка бр. 02/2018

Предмет јавне набавке: Услуга достављања оброка
Документација:

 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација
 3. Питања и одговори

 

Јавна набавка бр. 01/2018

Предмет јавне набавке: Услуга организације и реализације екскурзије ученика петог, шестог и седмог разреда
Документација:

 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација
 3. Одлука о закључењу оквирног споразума

 

Јавна набавка бр. 02/2017

Предмет јавне набавке: Услуга организације и реализације екскурзије ученика осмог разреда
Документација:

 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација

Јавна набавка бр. 03/2017

Предмет јавне набавке: Електрична енергија.
Документација:

 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација
 3. Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка бр. 04/2017

Предмет јавне набавке: Услуга организације и реализације наставе у природи.
Документација:

 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација
 3. Одлука о закључењу оквирног споразума
 4. Обавештење о закљученом оквирном споразуму