ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 

Јавне набавке 2022/23.

    Јавни позив – екскурзије ученика

    Јавни позив – електрична енергија

Јавне набавке 2021/22.

   Јавни позив-настава у природи, 2021/22. 

   Јавни позив-екскурзије ученика, 2021/22.

   Одлука о додели уговора – електрична енергија

Јавне набавке 2020/21.

   План јавних набавки за 2021. годину

   Јавни позив

   Јавна набавка – електрична енергија

   Обавештење о додели уговора

   План јавних набавки за 2020. годину

Јавна набавка бр. 06/2019

Предмет јавне набавке: Услуга организације и реализације настава у природи

  1. Конкурсна документација
  2. Позив за подношење понуда
  3. Одлука о закључењу оквирног споразума
  4. Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Јавна набавка бр. 04/2019

Предмет јавне набавке: Услуга организације и реализације екскурзије ученика осмог разреда

 1. Обавештење о закључењу оквирног споразума

Јавна набавка бр. 03/2019

Предмет јавне набавке: Услуга физичког обезбеђења школе

  1. Одлука о додели уговора

Јавна набавка бр. 02/2019

Предмет јавне набавке: Услуга достављања припремљених оброка у школу

  1. Одлука о додели уговора

Јавна набавка бр. 01/2019

Предмет јавне набавке: Услуга организације и реализације екскурзије ученика петог, шестог и седмог разреда

  1. Обавештење о закљученом оквирном споразуму

 

План јавних набавки за  2019. годину

 

Јавна набавка бр. 07/2018

Предмет јавне набавке: Електрична енергија.

  1. Позив за подношење понуда
  2. Конкурсна документација
  3. Одлука о додели уговора

Јавна набавка бр. 06/2018

Предмет јавне набавке: Услуга организације и реализације наставе у природи-Ивањица.
Документација:

 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација
 3. Одлука о закључењу оквирног споразума

Јавна набавка бр. 05/2018

Предмет јавне набавке: Услуга организације и реализације наставе у природи.
Документација:

 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација
 3. Одлука о закључењу оквирног споразума

 
Јавна набавка бр. 04/2018

Предмет јавне набавке: Услуге организације и реализације екскурзије ученика осмог разреда
Документација:

 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација
 3. Одлука о закључењу оквирног споразума

 
Јавна набавка бр. 03/2018

Предмет јавне набавке: Услуга обезбеђења
Документација:

 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација

 

Јавна набавка бр. 02/2018

Предмет јавне набавке: Услуга достављања оброка
Документација:

 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација
 3. Питања и одговори

 

Јавна набавка бр. 01/2018

Предмет јавне набавке: Услуга организације и реализације екскурзије ученика петог, шестог и седмог разреда
Документација:

 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација
 3. Одлука о закључењу оквирног споразума

 

Јавна набавка бр. 02/2017

Предмет јавне набавке: Услуга организације и реализације екскурзије ученика осмог разреда
Документација:

 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација

Јавна набавка бр. 03/2017

Предмет јавне набавке: Електрична енергија.
Документација:

 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација
 3. Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка бр. 04/2017

Предмет јавне набавке: Услуга организације и реализације наставе у природи.
Документација:

 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација
 3. Одлука о закључењу оквирног споразума
 4. Обавештење о закљученом оквирном споразуму