ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке: Услуга организације и реализације екскурзије ученика осмог разреда Документација:
  1. Позив за подношење понуда
  2. Конкурсна документација
Предмет јавне набавке: Електрична енергија. Документација:
  1. Позив за подношење понуда
  2. Конкурсна документација