ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Јавна набавка бр. 02/2017

Предмет јавне набавке: Услуга организације и реализације екскурзије ученика осмог разреда
Документација:

  1. Позив за подношење понуда
  2. Конкурсна документација

Јавна набавка бр. 03/2017

Предмет јавне набавке: Електрична енергија.
Документација:

  1. Позив за подношење понуда
  2. Конкурсна документација
  3. Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка бр. 04/2017

Предмет јавне набавке: Услуга организације и реализације наставе у природи.
Документација:

  1. Позив за подношење понуда
  2. Конкурсна документација
  3. Одлука о закључењу оквирног споразума
  4. Обавештење о закљученом оквирном споразуму