На основу Стручног упутства о организовању такмичења и смотри ученика основне и средње школе Министарство просвете, науке и технолошког развоја доноси Календар такмичења и смотри основних школа за школску 2017/2018. годину. Такмичења и смотре за ученике основних школа одржавају се у току школске године и ђаци могу учествовати у такмичењима из различитиких предмета, односно областима предмета. На такмичењима и смотрама могу учествовати сви ученици који редовно похађају наставу у основној школи. Више информација ученици могу добити код предметних наставника. 

Погледајте комплетан календар такмичења и смотри за основне школе у Србији на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја.