Упис деце у први разред основне школе за школску 2018/2019. годину почиње у пoнедељак 2. априла 2018. године.

У први разред школске 2018/2019 год. уписују се деца рођена 2011. године и деца рођена до 1.3.2012. године.

За упис у први разред потребно је понети:

  1. извод из МКРођених /оригинал и фотокопију/,
  2. лекарску потврду и
  3. потврду предшколске установе да је дете похађало припремни предшколски програм
  4. потврду о запослењу за оба родитеља (само за упис у целодневну наставу)

Упис се врши код секретара школе сваког радног дана од 09,00 до 15,00 сати, осим средом када ће се упис вршити од 12,00 до 18,00 часова. Приликом уписа биће заказан разговор са психолошко-педагошком службом.

Капацитет школе за целодневну наставу су два одељења. У случају већег броја пријављених предност имају:

  1. Деца самохраних родитеља
  2. Деца запослених родитеља

За осталу децу обезбедиће се пријем у боравак.