ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ БУДУЋИХ ПРВАКА

Поштовани родитељи будућих првака, 

Обавештавамо вас да број заинтересованих (107) за два одељења хомогеног боравка-целодневне наставе далеко премашује одобрене капацитете од 66 ученика па смо принуђени да та два одељења формирамо на основу следећих критеријума: редослед пријављивања, деца без родитеља, деца самохраних, разведених родитеља, деца чији су брат или сестра у целодневном одељењу другог разреда. Детаљније, у обавештењу за родитеље будућих првака