Обавештење за родитеље будућих ђака првака

Приликом уписа, родитељи нису у обавези да доставе Извод из матичне књиге рођених и потврду о пребивалишту за дете у папирној форми, већ ће имати могућност да поднесу захтев да школа у њихово име прибави наведена документа у електронској форми.

По избору, наведена документа родитељи могу и даље достављати у папирној форми.