Oбавештење за ученике и родитеље

 • Прво полугодиште школске 2020/21. се завршава у петак, 18.12.2020.
 • Друго полугодиште починје у понедељак 18.1.2021. године.
 • Од понедељка 30.11. 2020. године настава се преноси и реализује на одабраној платформи- Gogle учионици, по важећем распореду часова. Плава смена почиње са радом у 8 часова, а црвена после подне у 13 часова, са планираним одморима између часова.
 • Обавеза наставника је да у термину свог часа буде у Гугл учионици и са децом оствари комуникацију путем алата који су му на тој платформи доступни. 
 • Потребан материјал за израду домаћих и осталих задатака, уколико се планирани садржаји не реализују на самом часу, требало би поставити на платформу у току радног дана у периоду од 8.00 до 14.30 за прву, односно од 13.00 до 19.30 часова за другу смену.
ПРЕ ПОДНЕ ПОСЛЕ ПОДНЕ
1.час 8.00-8.30 1.час 13.00-13.30
2.час 8.35-9.05 2.час 13.35-14.05
3.час 9.25-9.55 3.час 14.25-14.55
4.час 10.00-10.30 4.час 15.00-15.30
5.час 10.50-11.20 5.час 15.50-16.20
6.час 11.25-11.55 6.час 16.25-16.55

 

 • У есДневник се уписују одржани часови и евидентирају ученици који нису учествовали на часу путем наставе на даљину.
 • Наставник одлучује како ће оцењивати ученике у овом периоду. Писмени  и контролни  задаци се могу  реализовати на даљину, а ако то није могуће одложу се за друго полугодиште, што се планира у есДневнику.
 • Број оцена потребних да би се закључила оцена на полугодишту је према важећем Правилнику о оцењивању ученика и зависи од недељног фонда часова одређеног премета. У продужетку је извод из Правилника.
 • Član 5 Učenik se ocenjuje najmanje četiri puta u polugodištu, a ako je nedeljni fond časova obaveznog predmeta, izbornog programa i aktivnosti jedan čas najmanje dva puta u polugodištu. Učeniku koji nije ocenjen najmanje četiri puta iz obaveznog predmeta i izbornog programa drugi strani jezik u toku polugodišta, odnosno najmanje dva puta u toku polugodišta ukoliko je nedeljni fond obaveznog predmeta, izbornog programa i aktivnosti jedan čas, ne može da se utvrdi zaključna ocena, izuzev u slučaju kada zbog ugroženosti bezbednosti i zdravlja učenika i zaposlenih nije moguće oceniti učenika potreban broj puta.
 • При извођењу закључне оцене за крај првог полугодишта,  наставник узима у обзир све оцене, како током наставе по комбинованом моделу, тако и током наставе на даљину. Закључна оцена мора бити јавна и образложена и прво се пише предлог закључне оцене у делу Активности у есДневнику, недељу дана пре краја полугодишта, како би остало времена да ученици који сматрају да има елемената за већу закључну оцену одговарају у школи. За то се одређују посебни термини у самој школи уз поштовање свих епидемиолошких мера. 
 • Уколико ученик нема оцене јер из оправданих разлога није могао да одговара и да се уради провера знања (болест, изолација..) остаће неоцењен на крају првог полугодишта. У другом полугодишту ученик прво одговара пропуштено градиво, а затим наставља са градивом другог полугодишта. 
 • Родитељи чија деца из техничких разлога не могу да се прикључе у рад на Гугл учионици треба да о томе обавесте одељењског старешину најкасније до среде 2.12.2020. године.