Анализа анкете о учењу на даљину

Драги ученици, 

Желимо да са вама поделимо резултате спроведене анкете која се односи на наставу на даљину за време ванредне ситуације. Ову анкету попуњавали су ученици од петог до осмог разреда. Захваљујемо свим ученицима који су се укључили у наше мало истраживање.

До 24.4.2020. године укупно 164 ученика (26,36% од укупног броја ученика старијих разреда) попунило је анкету, од тог броја 59 ученика (односно 36%)  су петаци, 14 ученика (односно 8,5%) су у шестаци, 68 ученика (41,5%) су ученици седмог разреда и 23 ученика (14%) су осмаци. Скоро сви ученици који су анкетирани (98,2% ученика) имају потребне техничке услове за праћење наставе на даљину и имају могућност комуникације са наставницима и осталим ученицима из одељења.

Од свих ученика који су попунили анкету (97,6%, односно 160 ученика) одговорило је да редовно прати наставу на даљину преко програма РТС-а. Велики проценат ученика (95,1%) прати све предмете, док остали не прате или прате само оне предмете који их интересују. 

На питање колико времена проведу решавајући домаће задатке, највећи број ученика (39%, односно 64 ученика) је одговорило да им је потребно два сата. Три сата на решавање домаћих задатака утроши 32,9%, односно 54 ученика, један сат је довољно времена за 33 ученика или 20,1% ученика, док је 7,9% одговорило да им је потребно четири и више сати за решавање домаћих задатака, и то је најмањи проценат.

Из анкете сазнајемо да су ученици веома самостални и да велики број ученика (82,3%) успева да уради домаће задатке без ичије помоћи.

Без великих тешкоћа наставу прати 107 ученика (65,2%). Ученици наводе  да има тешкоће у праћењу наставе на даљину из физике – 30 ученика, математике – 25 ученика, хемије – 22 ученика , руског језика – 17 ученика, српски језик и књижевност – 11 ученика.

Највише ученика је проценило да отежано решава задатке због превише захтева од стране наставника (41,5%). Неки ученици (5,5%) навели су да нису довољно заинтересовани за учење и да се не труде довољно те им је зато тешко (7,3%); 5,5% ученика (њих деветоро) као разлог за отежано решавање задатака навело је недостатак дигиталних компетенција, а 11,6% (19 ученика) је навело проблеме са техничким условима. Било је и оних ученика који су за отежано решавање задатака наводили и друге разлоге: превише нас има у породици са потребом за учењем, нема никог да ми објасни руски језик, лакше је кад наставник предаје и истовремено објашњава, код куће ми је теже да започнем самостални рад, а у школи то лакше иде, градиво са ТВ-а не поклапа се са оним што смо прешли у школи, нова платформа за комуникацију, нов начин рада, пуно информација у једном дану, немамо за сваки предмет гугл учионицу, нејасни захтеви и рокови за поједине предмете…  

Имајући у виду тежину ситуације којој смо сви (ученици, родитељи и наставници) морали брзо да се прилагодимо, закључујемо да су резултати добри и пружају нам информације о могућностима да побољшамо и унапредимо рад до краја школске године.

                                                                         ваша школа „20. октобар“