Поштовани родитељи,

У складу са специфичностима организовања наставе у време пандемије вируса Ковид-19 потребно је да стално имате усмерену пажњу (у виду контроле) на садржаје које ваша деца постављају током процеса онлајн учења, као и како комуницирају у разним групама на интернету. Тиме ћете предупредити могуће непримерено понашање ученика у виду различитих облика дигиталног насиља, непримерених коментара и слично. Одвојте мало свог времена да се са децом преслишате о правилима понашања на онлајн платформама за учење и само дете оснажите да кршење препознаје, да не трпи, да информише ВАС и одељењског старешину о томе.

Уколико одељењски старешина дође до сазнања о дигиталном насиљу, обавестиће родитеље како би такво понашање моментално престало а потенцијално непримерен садржај био уклоњен. Свако непримерено понашање биће забележено и постаће део оцене из владања на крају школске године. Уколико се и поред информисања родитеља насиље наставља, реаговаће Школа и по процедури пријавити надлежном Министарству унутрашњих послова и о томе известити надлежну Школску управу.

Хвала на сарадњи.