РАЗРЕДНЕ СТАРЕШИНЕ 2019/20.

 

ПЕТИ РАЗРЕД

V/1 Вуковић Дубравка V/4 Косовац Стеван 
V/2 Ждрња Весна V/5 Недељковић Милена
V/3 Павловић Данијела V/6 Остојић Светлана

ШЕСТИ РАЗРЕД

VI/1  Митровић Славица VI/4 Илић Николета 
VI/2 Жугић Тања  VI/5 Николић Ивана
VI/3 Алексић Милош VI/6  Аничић Весна

СЕДМИ РАЗРЕД

VII/1 Ивановић Маринела VII/4 Маркоски Владимир
VII/2 Павловић Наташа VII/5 Дудуковић Сунчица
VII/3 Вучетић Оливера VII/6 Бошковић Катарина

ОСМИ РАЗРЕД

VIII/1 Спировска Мимоза VIII/4  Ђаковић Маријета
VIII/2 Аљовић Мелита VIII/5 Васић Вера
VIII/3 Радовић Гордана VIII/6 Секулић Аралица Слободанка

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА 2019/20.

 

Српски језик

Алексић Милош
Бошковић Катарина
Вучетић Оливера
Ждрња Весна
Недељковић Милена
Церовић Зорица

Енглески језик

Аничић Весна
Аничић Предраг
Дудуковић Сунчица
Марковић Ивана
Радовић Гордана
Чупић Марија

Руски језик

Илић Николета
Павловић Данијела
Рапљан Славица

Ликовна култура

Маркоски Владимир
Мариновић Соња

Музичка култура

Николић Ивана
Стевановић Мирјана

Историја

Митровић Славица
Остојић Светлана
Опачић Илијана

Географија

Косовац Стеван
Спировска Мимоза

Биологија

Ивановић Маринела
Пешић Тењовић Оливера
Секулић Аралица Слободанка
Трнавац Десимир

Физика

Ђаковић Маријета
Жугић Тања

Хемија

Васић Вера
Живић Верица
Жугић Тања

Математика

Аљовић Мелита
Врбић Драгиша
Стошић Милица
Нерадовић Санда
Орлић Аница

Техника и технологија

Павловић Наташа
Вуковић Дубравка
Голубовић Зоран
Миловановић Ана
Везмар Никола

Физичко васпитање

Димитријевић Предраг
Загорац Дане
Мазалица Горан
Стевановић Љуба

Грађанско васпитање

Апрцовић Бориша

Верска настава

Јовановић Бранислав
Стојанчић Војислав

Информатика и рачунарство

Вељовић Марија
Голубовић Зоран
Ђаковић Маријета
Голубовић Дамир

Цртање, сликање и вајање

Мариновић Соња