РАЗРЕДНЕ СТАРЕШИНЕ 2020/21.

ПЕТИ РАЗРЕД

V/1 Спировска Мимоза V/4 Ђаковић Маријета 
V/2 Марковић Ивана V/5 Тошић Милица
V/3 Аљовић Мелита V/6 Аничић Весна

ШЕСТИ РАЗРЕД

VI/1 Вуковић Дубравка VI/4 Косовац Стеван 
VI/2 Ждрња Весна VI/5 Недељковић Милена
VI/3 Павловић Данијела VI/6 Остојић Светлана

СЕДМИ РАЗРЕД

VII/1  Митровић Славица VII/4 Илић Николета 
VII/2 Жугић Тања  VII/5 Николић Ивана
VII/3 Алексић Милош VII/6  Васић Вера

ОСМИ РАЗРЕД

VIII/1 Ивановић Маринела VIII/4 Маркоски Владимир
VIII/2 Павловић Наташа VIII/5 Дудуковић Сунчица
VIII/3 Загорац Дане VIII/6 Бошковић Катарина

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА 2020/21.

Српски језик

Алексић Милош
Бошковић Катарина
Вучетић Оливера
Ждрња Весна
Недељковић Милена
Церовић Зорица

Енглески језик

Аничић Весна
Аничић Предраг
Дудуковић Сунчица
Марковић Ивана
Радовић Гордана
Чупић Марија

Руски језик

Илић Николета
Павловић Данијела

Ликовна култура

Маркоски Владимир
Мариновић Соња

Музичка култура

Николић Ивана
Стевановић Мирјана

Историја

Митровић Славица
Остојић Светлана
Опачић Илијана

Географија

Косовац Стеван
Спировска Мимоза

Биологија

Ивановић Маринела
Трнавац Десимир
Пешић Тењовић Оливера

Физика

Ђаковић Маријета
Минић Стефан

Хемија

Васић Вера
Живић Верица
Жугић Тања

Математика

Аљовић Мелита
Врбић Драгиша
Тошић Милица
Нерадовић Санда
Орлић Аница

Техника и технологија

Павловић Наташа
Вуковић Дубравка
Голубовић Зоран
Миловановић Ана
Везмар Никола

Физичко васпитање

Димитријевић Предраг
Загорац Дане
Мазалица Горан
Стевановић Љуба

Грађанско васпитање

Апрцовић Бориша

Верска настава

Јовановић Бранислав
Стојанчић Војислав

Информатика и рачунарство

Вељовић Марија
Голубовић Дамир
Голубовић Зоран
Ђаковић Маријета

Цртање, сликање и вајање

Мариновић Соња