ЗА РОДИТЕЉЕ УЧЕНИКА 8. РАЗРЕДА

Поштовани родитељи,

Као и претходних година, Министарство просвете, науке и технолошког развоја планира да спроведе завршни испит за ученике 8. разреда. Због актуелне епидемиолошке ситуације у земљи, одлука о времену и начину полагања завршног испита биће донета накнадно, по окончању забране кретања.

До тада је потребно спровести активности које ће помоћи ученицима 8. разреда да се што боље припреме за завршни испит.

У ту сврху, Министарство ће организовати први пробни завршни испит путем онлајн тестирања.

Најважније појединости у вези са овим тестирањем су:

  1. реализује се преко платформе mojaucionica.gov.rs
  2. за приступ платформи користићете налоге/ шифре које ћете добити од одељењских старешина;
  3. термини за израду тестова су: 22. 4. 2020. – тест из српског језика          23. 4. 2020. – тест из математике               24.4. 2020. – комбиновани тест
  4. ученицима ће сваки тест бити доступан 12 сати (од 8 до 20 часова) да би могли да приступе решавању теста када услови (технички, породични…) то буду дозволили;
  5. време за израду теста је ограничено, а о дужини трајања тестирања ученици ће добити обавештење на почетку теста; ученик ће моћи само једном приступити решавању теста;
  6. резултати тестова се неће оцењивати, јер се тестирање одвија у недовољно контролисаним условима;
  7. повратну информацију о резултатима теста ученик ће моћи да види наком 12-часовног истека времена за решавање теста, када ће решења бити доступна, а ученици ће моћи да им приступе и анализирају их;
  8. уколико постоје ученици који немају техничке могућности да раде онлајн тест, потребно је да се јаве одељењском старешини, од кога ће добити информацију на који начин ће тестирање бити спроведено;
  9. основна сврха овог тестирања је да ученици стекну увид у то да ли су напредовали до очекиваних стандарда постигнућа и на које садржаје треба да обрате пажњу у наредном периоду; стога апелујемо на родитеље да подстичу ученике на самостално решавање тестова, без обзира на крајњи резултат, јер ће једино тако имати прави увид своје знање, који ће им послужити за даље планирање учења и обезбедити реална очекивања од завршног испита;
  10. Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања припремио је демо верзију „Упознај окружење за самопроцену знања“, којој ће ученици моћи да приступе од 14. 4. 2020. године помоћу истих шифри/ налога добијених од одељењских старешина; по најавама Министарства, демо верзија ће имати четири питања и ученици ће моћи да виде какав тип питања их чека на тесту и на који начин ће решавати тест; демо верзија биће доступна на истом порталу на коме и пробни тест.

 

 

У нади да ћемо успешно савладати и овај корак у образовању наше деце, срдачно вас поздрављамо и желимо свако добро.

      Ваша школа „20. oктобар“