Осигурање ученика

На основу одлуке комисије Савета родитеља ученици се могу осигурати преко осигуравајуће куће АМС осигурање. Годишња премија осигурања по ученику износи 200 динара.  Услови осигурања су у прилозима испод.