Почиње упис у први разред

ОБАВЕШТЕЊЕ

за родитеље будућих првака

 

У складу са дописом Министарства просвете, науке и технолошког развоја (од 8.3.2021.) и ове године ће родитељима бити доступна услуга еЗаказивање за упис и тестирање детета у основној школи у периоду од 22.3.2021. до 28.5.2021. године. Заказаног  дана ће педагог или психолог извршити тестирање будућег првака.

Родитељи приликом уписа не подносе ниједан документ у папирном облику- подаци из матичне књиге рођених, евиденције пребивалишта и здравственог информационог система се прибављају по службеној дужности, електронским путем у самој школи. Изузетно, ако је лекарски преглед обављен код приватног лекара, биће потребно да га родитељ донесе у школу.

 

У ПРВИ РАЗРЕД школске 2021/22. године уписују се деца рођена од 1.3.2014. до 28.2.2015.

 

У први разред се уписује свако дете које до почетка школске године има најмање шест и по, а највише седам и по година.

Изузетно, детету се може одложити упис у први разред за годину дана, у складу са посебним законом.

Дете које има од шест до шест и по година уписује се у први разред након провере спремности за полазак у школу. Школа организује проверу спремности.

Ако је дете старије од седам и по година због болести или других разлога није уписано у први разред, може да се упише у први или одговарајући разред на основу претходне провере знања. Претходну проверу знања обавља тим састављен од наставника разредне наставе, педагога и психолога школе уважавајући стандарде постигнућа и ценећи најбољи интерес детета.

 

НАПОМЕНА: Министраство просвете, науке и технолошког развоја обезбедило је подршку родитељима у вези са еЗаказивањем термина за упис и тестирање детета у основној школи- сва питања и недоумице у вези са заказивањем термина могу се поставити на контакт телефон 011 735 0557

 

Вашем детету желимо срећан полазак у школу!