Пријављивање за целодневну наставу

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

за родитеље будућих првака заинтересоване за целодневну наставу

 

Предаја докумената за целодневну наставу обавиће се 1. јуна 2020. године са почетком у 8 часова у нашој школи. Том приликом утврдиће се редослед пријављивања који ће бити један од критеријума за формирање одељења целодневне наставе.

Да подсетимо!

Због великог интересовања родитеља за овакав облик наставе, и у складу са могућностима школе, у школској 2020/21. години планирано је уписивање два одељења целодневне наставе, тачније педесет ученика.

Предност при упису имају:

  1. деца без родитељског старања (потребно је приложити потврду Центра за социјални рад);
  2. деца самохраних родитеља (потребно је приложити доказ о статусу);
  3. деца чија су оба родитеља запослена (потребно је приложити потврде да су запослени.

НАПОМЕНА: у случају да већи број пријављених испуњава претходно наведене критеријуме, узима се у обзир редослед пријављивања.

У одељењима целодневне наставе редовну наставу, ваннаставне активности и самостални рад ученика реализују два учитеља у време од 8 до 15.30 часова и обавезно је присуство ученика у том периоду. Могућност ранијег изласка постоји у ретким и оправданим случајевима. Учитељ је са ученицима до 16 часова, а затим је обезбеђено дежурство учитеља у продуженом боравку до 18 часова.

Од трећег разреда и ова одељења иду у школу по сменама (које су одређене од почетка првог разреда).

Предлажемо родитељима да, и поред исказане потребе за целодневном наставом, узму у обзир и мишљење стручних сарадника (психолога или педагога) колико је овај вид наставе прихватљив за њихово дете.

На ваше потребе одговорићемо у складу са могућностима школе.

Захваљујемо на сарадњи.

Бранислав Недељковић, директор ОШ „20. октобар“