Основи из физике

Драги ђаци,
На овом месту можете наћи, прочитати и научити о основним физичким
појмовима, физичким величинама и законима, које упознајете током
основног школовања. Надамо се да ће вам овај мали резиме у томе
помоћи.

Линк за преузимање материјала