ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ ДЕЦЕ У ПРВИ РАЗРЕД

 

УПИС ће се обављати код секретара школе од 1.4. до 31.5.2019.године по следећем распореду:

понедељак, уторак, четвртак, петак

од 8.00 до 12.00 часова

среда

од 15.00 до 18.30 часова

Приликом уписа родитељи нису у обавези да доставе Извод из матичне књиге рођених и потврду о пребивалишту за дете у папирној форми, већ ће имати могућност да поднесу захтев да школа у њихово име прибави наведена документа у електронској форми. По избору, наведена документа родитељи могу и даље достављати у папирној форми.

 

Oбавештење о упису деце у први разред основне школе за школску 2019/20. годину