План реализације наставе – 2021/22. 

 

ШКОЛСКА 2021/22. ГОДИНА

На захтев Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Завод за унапређивање образовања и васпитања је припремио План реализације наставе у случају непосредне ратне опасности, ратног стања, ванредног стања или других ванредних ситуација и околности за основну школу, који је саставни део Правилника о посебном програму образовања и васпитања и представља полазну основу за планирање, организацију и реализацију наставе.

 

ПРЕУЗМИТЕ ПЛАНОВЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАСТАВЕ (ШК. 2021/22. ГОДИНА):

I разред – школска 2021/22. година

II разред – школска 2021/22. година

III разред – школска 2021/22. година

IV разред – школска 2021/22. година

V разред – школска 2021/22. година

VI разред – школска 2021/22. година

VII разред – школска 2021/22. година

VIII разред – школска 2021/22. година

Физичко и здравствено васпитање – план реализације по темама