Драги матуранти

Пред вама се налазе табеле са минималним бројем бодова које су имали ученици када су уписивали различите средње школе, школске 2018/19. и 2019/20. по подручјима рада.

Број бодова на упису прошле године и годину пре тога, треба да вам послужи као оквир у размишљању да ли ћете моћи да упишете жељени образовни профил или гимназију (у поређењу са очекиваним, а касније добијеним, сопственим бодовима), подстрек за темељније учење и учење планирано у расположивом времену.

Водите рачуна о томе.

Геодезија и грађевинарство      Геологија, рударство и металургија      Гимназије    Делатност личних услуга

Економија, право и администрација     Електротехника      Здравство и социјална заштита     Култура и уметност     

Машинство и обрада метала     Пољопривреда, производња и прерада хране     Саобраћај     Текстилство и кожарство      

Трговина, угоститељство и туризам    Хемија, неметали и графичарство    Хидрометеорологија     Шумарство и обрада дрвета

 

У прилогу имате презентацију Фармацеутско-физиотерапеутске школе